Naše cesta za texaskými longhorny

 

    Prvotní příčinou je otcova záliba v chovatelských raritkách, která jej provází celou jeho chovatelskou minulostí. Počínaje stádem koz walliských, přes maďarská prasata mangalica až po skotský náhorní skot. Držení takovýchto zvířat přinášelo otci spíše potěšení a relax než užitek.

    Počátky vlastního hospodaření v roce 1991 vyžadovaly plné pracovní nasazení, na chovatelské hobby nezbýval čas. Po stabilizaci rozvíjející se farmy se vrátil ke svým zálibám v chovu zájmových zvířat, pro které jsem se nadchnul i já. Oba jsme měli slabost pro zvířata, jež svým vzhledem okamžitě zaujmou a jsou nepřehlédnutelná. V plemenech skotu těžko najít lepšího představitele těchto vlastností než je texaský longhorn se svými typickými až 1,2 m dlouhými, respekt vzbuzujícími rohy.

    Začali jsme pídit po informacích o chovech v České republice, ovšem bez úspěchu. Až po navázání spolupráce s firmou IMPLEM jsme díky panu Zajíčkovi a panu Macháčkovi získali přesnější informace, jak tento záměr zrealizovat. V úvahu přicházely tři možnosti - jednak  nákup živých zvířat v EU, kterých tehdy bylo v zemích EU cca 10 ks, čemuž odpovídala i cena, nebo import živých zvířat z USA, který ztroskotal na neprůchodných veterinárních předpisech a poslední možností byl import embryí z USA, který jediný přicházel v úvahu. Výsledek našeho úsilí najdete ve fotogalerii :)

 

 

Fotogalerie

  

 Na návštěvě u našich kolegů chovatelů longhornů v  Německu